CennikCennik naszych usług dla spółki
w zakresie pełnej księgowości

Ceny zależą głównie od liczby faktur i pracowników:
Liczba dokumentów Cena Cena dotyczy
0-5 196,00 zł miesiąc
6-10 294,00 zł miesiąc
11-20 392,00 zł miesiąc
21-40 595,00 zł miesiąc
41-65 770,00 zł miesiąc
66-100 980,00 zł miesiąc
101-150 1295,00 zł miesiąc
151-200 1575,00 zł miesiąc
201-250 1960,00 zł miesiąc
251-300 2310,00 zł miesiąc
301-400 2765,00 zł miesiąc
401+ 4,90 zł każdy dodatkowy
dokument powyżej 400


Cennik naszych usług
w zakresie uproszczonej księgowości

Elastyczny cennik uzależniony od ilości dokumentów i zatrudnionych pracowników.
Liczba dokumentów Cena Cena dotyczy
0-5 105,00 zł miesiąc
6-10 140,00 zł miesiąc
11-20 245,00 zł miesiąc
21-40 385,00 zł miesiąc
41-65 560,00 zł miesiąc
66-100 665,00 zł miesiąc
101-150 875,00 zł miesiąc
151-200 1155,00 zł miesiąc
201-250 1435,00 zł miesiąc
251-300 1715,00 zł miesiąc
301-400 2030,00 zł miesiąc
401+ 3,50 zł każdy dodatkowy
dokument powyżej 400Liczba pracowników - umowa o pracę Cena Cena dotyczy
1-10 50,00 zł pracownik/miesiąc
11-20 45,00 zł pracownik/miesiąc
Zatrudnienie pracownika 50,00 zł pracownik
Zwolnienie pracownika 50,00 zł pracownikLiczba osób na umowie zlecenie/dzieło Cena Cena dotyczy
1-20 25,00 zł osoba/miesiąc
Zarejestrowanie/wyrejestrowanie w ZUS 25,00 zł osobaChcesz dowiedzieć się więcej?