CennikCennik naszych usług księgowych

Ceny zależą głównie od liczby faktur i pracowników:
Liczba dokumentów Cena Cena dotyczy
0-5 280,00 zł miesiąc
6-10 399,00 zł miesiąc
11-20 560,00 zł miesiąc
21-40 798,00 zł miesiąc
41-65 1 085,00 zł miesiąc
66-100 1 379,00 zł miesiąc
101-150 1 799,00 zł miesiąc
151-200 2 289,00 zł miesiąc
201-250 2 779,00 zł miesiąc
251-300 3 290,00 zł miesiąc
301-400 3 899,00 zł miesiąc
401+ 7,70 zł każdy dodatkowy
dokument powyżej 400

Liczba pracowników - umowa o pracę Cena Cena dotyczy
1-10 60,00 zł pracownik/miesiąc
11-20 55,00 zł pracownik/miesiąc
Zatrudnienie pracownika 60,00 zł pracownik
Zwolnienie pracownika 60,00 zł pracownikLiczba osób na umowie zlecenie/dzieło Cena Cena dotyczy
1-20 30,00 zł osoba/miesiąc
Zarejestrowanie/wyrejestrowanie w ZUS 30,00 zł osobaChcesz dowiedzieć się więcej?